Nens i adolescents amb mal d’esquena: malaltia o mal hàbit?

El mal d’esquena, encara que lleu, pot afectar per anar a l’escola o per fer activitats esportives.

Per què el mal d’esquena?

El mal d’esquena és freqüent a la infància i, sobretot, a l’adolescència. Segons els autors pot variar entre un 7% i un 70%, ja que moltes vegades no es consulta, restant per aquest motiu infraregistat.

És un motiu de consulta freqüent en èpoques de creixement, sobretot en nenes (d’1,5 a 3 vegades més que en nens) i pot derivar en el mal d’esquena de l’adult.

Hem de diferenciar dos tipus de mal d’esquena: mecànic i no mecànic. El primer és el més freqüent i clarament influenciable amb les activitats dels nens i adolescents i serà al que dedicarem aquest article.

El dolor mecànic d’esquena apareix sobretot a partir dels 10 anys, en adolescents entre 13 i 15 anys, i la localització més freqüent és la zona lumbar (lumbàlgia).

En realitat parlem de dolor muscular al voltant dels ossos de la columna i que pot tenir diferents causes i també factors o conductes de risc per aquest mal d’esquena que hem de conèixer per evitar-lo.

Causes i factors de risc

Les causes implicades en el mal d’esquena són de diferents orígens:

 • Desequilibri de la musculatura que ajuda al suport de la columna.
 • Sobrepès/Obesitat.
 • Sedentarisme.
 • Factors psicològics que poden desencadenar símptomes per imitació.
 • Períodes d’estrès.

Els factors de risc que poden desencadenar o empitjorar el mal d’esquena i sobre els que hauríem d’actuar a nivell de prevenció serien, entre d’altres:

 • Els hàbits posturals en caminar.
 • La postura en treballar davantde l’ordinador, cadira i taula de treball adequades, etc.
 • Motxilla amb excessiu pes i mal col·locada.
 • Esports amb molta flexo-extensió i de molt impacte.

Conseqüències

La repercussió d’aquest mal d’esquena pot ser important i afectar a:

 • L’absentisme escolar.
 • Limitació de l’activitat física, imprescindible pel desenvolupament en aquesta edat.
 • Repercussió en la qualitat de vida.
 • Sedentarisme i major risc de sobrepès i obesitat.
 • Deteriorament de la relació pares-fills.
 • Fer-se crònic i augmentar durant l’edat adulta.

Com prevenir el mal d’esquena

Recomanacions generals:

 • Evitar sobrepès.
 • Higiene postural (postura ergonòmica), tenir l’esquena ben alineada.
 • Exercici físic adequat, no massa intens per provocar lesions.
 • Motxilla adequada.

Recomanacions posturals correctes davant l’ordinador:

 • Distància del nen a l’ordinador d’uns 40 cm.
 • Vora superior de l’ordinador al nivell dels ulls.
 • Descansar entre hores.
 • Bona il.luminació.
 • Adequar el nivell de la cadira.
 • Les espatlles no han d’estar molt altes.
 • Bon recolzament dels braços.
 • Cadira amb suport lumbar.

Recomanacions per una motxilla adequada:

 • Dos compartiments com a mínim amb cinta de subjecció.
 • Tirants amples, encoixinats i regulables.
 • Corretges per cintura i pit.
 • Base rígida inclinada.
 • Esquena encoixinada.
 • Màxim 10-15% del pes del nen.
 • Mida que recolzi a la zona lumbar.

Tractament

El tractament passarà en primer lloc per identificar el possible desencadenant del mal d’esquena i d’aquesta manera evitar la causa si és possible. Es poden fer servir analgèsics si cal amb indicació del pediatre o metge de referència i s’ha vist que és contraproduent fer repòs, de manera que cal recomanar que es mantingui l’activitat física moderada.


Dra. Gloria Ruiz Aragón, CAP La Seu – Pediatria dels Pirineus S.C.C.L.