20 anys autogestionant serveis d’atenció a les addiccions

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) és una EBA (Entitat de Base Associativa), que gestiona dos Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) a les drogodependències i l’alcoholisme de la xarxa d’atenció comunitària del CatSalut, pels 288.000 habitants d’11 municipis del Baix Llobregat.

De l’activitat assistencial anual (més de 1.300 persones/ any) l’any 2014, prop de la meitat ve determinada per la problemàtica de l’alcoholisme (47%), sent la resta per l’addicció a altres substàncies: heroïna 18%, cocaïna 18%, cànnabis 14% i tabac 2,5%. Per gèneres, les dones representen el 25% de casos tractats d’alcoholisme, només l’11% en les addiccions a la resta de substàncies i, en canvi, el 50% de l’assistència en tabaquisme. Destacar també algunes altres dades assistencials com les 4.681 dispensacions de metadona (com a part d’un tipus de tractament en l’addicció a l’heroïna), les teràpies grupals en l’àmbit del tractament, en alguns casos d’addicció a l’alcohol o el tabac, així com el nostre programa especial per adolescents de 13 a 18 anys, que representa prop del 6% de la nostra activitat.

PAS està constituïda per professionals dels dos centres de salut que gestiona, té com a missió proporcionar a les persones serveis d’atenció psicosocial i mèdica d’alta qualitat en l’àmbit de la salut mental i les addiccions, posant l’accent en una atenció ètica, humanista i social, des d’una visió global de la persona, la família, l’orientació a la comunitat i la prevenció. Va ser creada fa 20 anys per professionals de diverses disciplines (infermeria, medicina, psicologia, psiquiatria i treball social) que, fins al 1995, treballaven a diversos serveis municipals del Baix Llobregat, atenent problemàtiques derivades de l’addicció a l’alcohol i altres drogues. En aquella època, la distribució de competències de salut entre la Generalitat i l’Administració local va determinar en el nostre cas, inexorablement, l’externalització de la gestió dels serveis municipals d’atenció a les drogodependències, i va fer-se plantejar als professionals afectats la creació d’una EBA que els permetés l’autogestió dels serveis on treballaven fins aquell moment. Opció que mantenim des de fa vint anys.


Sr. Sergi Gonzalez, Psicòleg. Gerent de PAS