L’atenció primària i comunitària, porta d’entrada a la salut de tots

Més que metges

A cada ciutadà li correspon un determinat Centre d’Atenció Primària (CAP) on visitar-se depenent de la zona on resideix. D’aquesta manera els seus professionals sanitaris de referència es troben al centre de salut que té més proper a casa.

A aquests centres hi treballen en equip professionals de diferents àmbits: metges de família, pediatres, professionals d’infermeria, treball social, odontologia, atenció a l’usuari… Es tracta d’un equip multidisciplinari que farà el seguiment de la persona al llarg de la seva vida.

És el primer nivell assistencial, la porta d’entrada al sistema sanitari i el seu objectiu és tractar la salut de les persones des d’una visió global, oferint solució a la majoria dels problemes. Un 90% de les visites al CAP es resolen en el mateix centre, la resta es deriven a consultes especialitzades o a l’hospital.

Els CAP, a més de la seva tasca assistencial davant les malalties, són imprescindibles en la prevenció i promoció de la salut amb activitats educatives i també preventives, com per exemple les vacunes. Així mateix són referents en temes de salut i treballen en xarxa amb entitats del territori i serveis socials, amb un enfoc clarament orientat a la salut de tota la comunitat.

Habitualment el nostre de metge de capçalera i la nostra infermera comunitària són persones properes amb qui parlem de tot allò que ens passa o ens preocupa sobre la nostra salut.

A Catalunya, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) aglutina a tots els metges de família del territori. Té l’objectiu de promoure una Atenció Primària resolutiva i d’alta qualitat, centrada en la millora de la salut dels usuaris i facilitar el desenvolupament dels professionals sanitaris.

ACEBA, l’Associació de centres autogestionats de Catalunya

ACEBA és l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa, les anomenades EBA (Entitats de Base Associativa). Van néixer l’any 1996, quan va obrir les portes el CAP El Remei de Vic, el primer CAP autogestionat de Catalunya.

Les EBA són proveïdores del Servei Català de la Salut, i per tant, ofereixen serveis de salut públics als seus usuaris. Tots els centres associats a ACEBA tenen en comú el mateix model de gestió, l’autogestió. Cada entitat s’organitza i gestiona els recursos de què disposa per tal d’oferir els millors serveis de salut, essent el màxim d’eficients possibles.

Actualment hi ha 12 entitats de salut que formen part d’ACEBA. La majoria gestionen Centres d’Atenció Primària a excepció de dues d’elles: Prevenció, Assistència i Seguiment (PAS), és una entitat especialitzada en salut mental i drogodependències, situada al Baix Llobregat, i Pediatria dels Pirineus SCCLP, dedicada a l’atenció pediàtrica a la comarca de l’Alt Urgell. PAS i Pediatria dels Pirineus han estat les darreres que s’han adherit a ACEBA, el novembre de 2013.

Entre totes les EBA sumen més de 500 professionals que atenen a gairebé 545.000 habitants de Catalunya.

Les Jornades ACEBA són un punt de coneixement i networking

Cada any ACEBA organitza una Jornada de formació al voltant d’un tema d’interès i actualitat per als professionals sanitaris. Les XVIII Jornades ACEBA es van celebrar el desembre de l’any passat al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i van posar a debat la Sostenibilitat i Eficiència en salut.

Aquest dia es va aprofitar per presentar la nova versió digital de la revista Fer Salut. La Dra. Rosario Jiménez, directora de la revista, va presentar en públic el primer exemplar, amb molt bona rebuda per part de tots els assistents.

Des d’ara podreu conèixer cada nou número que publiquem a la nova pàgina web www.fersalut.org. Us convidem a enviar-nos els vostres comentaris i suggeriments sobre la revista a lectors@fersalut.org

ACEBA promou FerSalut

  • Fer Salut és la revista digital de totes les EBA. Tots els centres d’ACEBA participen activament en la seva elaboració a través d’un Comitè Editorial representat per un membre de cada equip.
  • És una revista digital bimensual gratuïta que es pot consultar des de qualsevol dispositiu mòbil o tauleta.
  • Disposa de 4 seccions principals per tractar tots aquells temes sobre salut que poden ser d’interès per als nostres usuaris: nens, família, gent gran i salut.
  • Tots els exemplars de la revista es poden consultar a la pàgina web www.fersalut.org

Informació addicional d’interès:

ACEBA

CAMFiC