Càncer? no, gràcies. 12 maneres de reduir el seu risc

El càncer és una de les principals causes de mort a tot el món. Amb uns hàbits de vida saludables podem prevenir el seu risc.

Què és i per què es produeix?

Qualsevol òrgan del cos humà té la possibilitat de desenvolupar càncer. Es caracteritza pel creixement descontrolat d’un grup de cèl·lules que tenen la capacitat de dividir-se dins l’òrgan on s’han originat. Quan aquest creixement és massa descontrolat, pot estrende’s a altres òrgans; això és el que anomenem metàstasi.

Aquesta malaltia, de la qual es celebra el seu dia mundial el 4 de febrer, és una de les principals causes de mortalitat a tot el món, i malgrat que els avenços en el seu diagnòstic precoç i tractament estan permetent augmentar la supervivència, es preveu que el nombre total de casos segueixi augmentant. Tot i que pot haver-hi una predisposició hereditària al càncer, existeixen diversos factors de risc externs que afavoreixen la seva aparició i que es poden controlar, com el consum de tabac i alcohol, la dieta, l’activitat física i l’exposició al sol.

Alguns càncers es podrien evitar si s’adopten hàbits de vida saludable. La prevenció és determinant per disminuir o eliminar els factors de risc d’aquesta malaltia. Conèixer els principals hàbits nocius i millorar la qualitat de vida està a les nostres mans.

La clau: Un estil de vida més saludable

Amb uns hàbits de vida més saludables es podrien evitar més del 30% dels càncers. L’OMS (Organització Mundial de la Salut) acaba de publicar el nou Codi Europeu contra el càncer on s’estableix 12 maneres d’adoptar estils de vida més saludables i millorar així la seva prevenció.

 • No fumis ni consumeixis cap tipus de tabac.  El tabac és la principal causa de càncer de pulmó. Si ets fumador, deixa-ho al més aviat possible. Si no pots deixar de fumar, mai fumis en presència de no fumadors.
 • Viu en espais lliures de fum, sobretot davant dels infants. Cal evitar l’exposició al fum de tabac, preservant la teva llar i lloc de treball lliures de fum.
 • Evita l’obesitat. L’excés de pes està relacionat amb alguns tipus de càncer com el de còlon, mama (després de la menopausa), úter, ronyó i esòfag. El principal tractament en cas de sobrepès és modificar l’estil de vida, principalment pel que fa a la dieta i l’exercici.
 • Realitza alguna activitat física. És recomanable realitzar almenys mitja hora diària d’activitat d’intensitat moderada i limitar el temps que passes assegut. Aquest factor redueix el risc de patir càncer de còlon, mama, úter i pròstata.
 • Mantingues una dieta equilibrada. Augmenta el consum de fruites, verdures, hortalisses, cereals integrals i llegums, aliments rics en vitamines i minerals que tenen un efecte protector enfront de determinats càncers. Cal limitar els aliments alts en calories (rics en sucre o grassa), les begudes ensucrades, la carn vermella i els aliments amb alt contingut de sal.
 • Modera el consum d’alcohol. Aquest afecta el càncer de la cavitat oral, faringe, laringe, esòfag, fetge, colorectal i mama. No consumir-ho és millor però si beus alcohol, limita el consum a un màxim de dues consumicions o unitats diàries si ets home o a una si ets dona.
 • Evita l’excés de sol. Especialment en nens i adolescents. És la causa principal del càncer de pell. Utilitza sempre protecció solar i evita prendre’l a les hores de major intensitat, entre les 12 i les 16 hores.
 • Protegeix-te enfront de substàncies que causin càncer. En el lloc de treball, assegura’t de complir totes les normes de protecció, consells de salut i seguretat per prevenir l’exposició a agents cancerígens.
 • Participa en els programes de vacunació. Vacuna al teu fill contra l’hepatitis B i el virus del Papil.loma humà per a les nenes, d’acord al calendari vacunal.
 • Participa en programes de detecció precoç del càncer. El Departament de Salut té actius els programes de càncer de mama i de coll d’úter. Hi ha un programa pilot de detecció precoç de càncer de còlon en alguns territoris.
 • Si ets dona: millor la lactància materna i limitar l’ús de la TSH. L’alletament matern redueix el risc de càncer de la mare. En el cas de la teràpia de substitució hormonal (TSH), que s’ha emprat per allargar la menstruació i protegir els ossos, sota un bon control mèdic continua essent una alternativa a tenir present.
 • Esbrina si tens nivells alts de radó a la llar. El radó és un gas noble radioactiu que es troba de manera natural en les roques, i també en alguns materials de construcció. Hi ha estudis, sobretot nord-americans, que l’han relacionat amb determinats càncers. Al nostre territori no és un problema important, però caldrà seguir els esdeveniments en aquest aspecte.


Informació addicional d’interès:

Càncer (gencat.cat)