La farmaciola de primers auxilis

La farmaciola és un recurs bàsic per a les persones que atenen, en un primer moment, a una víctima d’una malaltia o accident.

Què ha de contenir?

El contingut bàsic d’una farmaciola és: sabó, sèrum, alcohol etílic, iode. És important tenir present una sèrie de mesures:

 • Per evitar que s’alterin els medicaments, s’ha de procurar que els envasos estiguin ben tancats i guardats en un lloc fresc, sec i fosc.
 • S’han de rebutjar els medicaments caducats i els que hagin canviat d’aspecte.
 • També, una vegada oberts, retirarem els col·liris, solucions per al rentat d’ulls, xarops per a refredats, po- mades i gotes per al nas.

Recomanacions:

 • No ha de tenir pany.
 • Ha d’estar fora de l’abast dels nens.
 • Estar molt ben ordenada i classificada.
 • Cal revisar els medicaments periòdicament.
 • Guardar en un lloc on no faci massa calor.
 • El material sanitari cal tenir-lo ben net, i a punt de fer servir.

Els indispensables en cas d’emergència

A més de guants d’un sol ús, pinces, tisores, termòmetre, tiretes, el contingut bàsic d’una farmaciola també el formen els antisèptics, el material de curació i els fàrmacs.

 1. Antisèptics: són substàncies que s’utilitzen per prevenir la infecció, evitant que els gèrmens penetrin per la ferida.
 • Sabó. De pastilla o líquid, per al rentat de mans, ferides i material de curació.
 • Sèrum fisiològic. S’utilitza per rentar ferides i cremades. També es pot usar com descongestionant nasal i per a rentats oculars.
 • Alcohol etílic al 70º. S’usa per desinfectar el material sanitari, termòmetres, etc. També, per a desinfectar la pell abans d’una injecció. Es desaconsella l’ús sobre les ferides ja que irrita molt els teixits.
 • Iode: És l’antisèptic més utilitzat, es presenta com a solució, pomada i sabó. S’usa per a la neteja i desinfecció de les ferides. Pot produir reacció al·lèrgica en aquelles persones amb antecedents d’al·lèrgia al iode.

2. Material de curació: s’utilitza per controlar hemorràgies, netejar ferides i cobrir ferides o cremades. És important disposar de:

 • Gases: per cobrir les ferides o detenir hemorràgies.
 • Apòsits: per cobrir la lesió una vegada desinfectada.
 • Benes: de diferents grandàries.
 • Esparadrap: útil per fixar les benes i els apòsits.

3. Fàrmacs (prèvia consulta al mete):

 • Analgèsics – Antitèrmics. Serveixen per controlar el dolor i baixar la febre. Els més usats són el paracetamol i l’iburoprofèn.
 • Antiinflamatoris tòpics. S’usen per a contusions esportives i caigudes.
 • Crema per a cremades. Per les cremades de primer grau (Silvederma).
 • Amoníac. Per calmar els símptomes de la picada. Si una persona és al·lèrgica, haurà d’acudir al centre mèdic més proper.
 • Sèrum oral. Molt útil en els casos de diarrees intenses, per evitar possibles complicacions. També són útils en els casos de cremades greus o hemorràgies o davant qualsevol situació amb el risc de deshidratació.

Què NO ha de contenir?

 • Medicaments caducats, que us van receptar fa molt temps, en mal estat.
 • Solucions extemporànies: suspensions extemporànies i fórmules magistrals.
 • Medicaments sense prospecte ni envàs original.
 • Fórmules magistrals sense data de caducitat.
 • Col·liris oberts.
 • Termòmetre que no funcioni.
 • Tisores i pinces rovellades.

On l’hem de guardar?

La farmaciola cal tenir-la instal·lada o guardada en un lloc on no faci massa calor ni hi hagi humitat, i protegida de la llum.


Jero Dorado (DUI) i Ramon Tarrés Gimferrer (Metge de família) –  Albera Salut / Twitter: @AlberaSalut